Photo

 
เร็ว ๆ จะมีนิทรรศการภาพถ่ายค่ะ 
แปะโปสเตอร์ก่อนเลย :)
 
 
เป็นภาพถ่ายของเรากะเพื่อน ๆ ที่เรียนวิชาถ่ายภาพที่คณะ ธีมของงานปีนี้คือ 'CAREER'
มีภาพถ่ายสวย ๆ ของหลากหลายอาชีพมาจัดให้ชมกันค่ะ 
 
ช่วงนี้ก็วุ่น ๆ เรื่องการเตรียมงาน การจัดงานนิทรรศการไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ; - ;
แต่ก็ต้องสู้ต่อไป ๆ ๆ ๆ หวังว่างานจะออกมาดีนะ 
 
ใครสนใจ หรือว่าผ่านมาแถวนี้สามารถแวะมาชมได้นะคะ 3 - 7 กันยายน นี้